A család fontossága, gyerekeink szeretete, és annak igénye, hogy boldoguljanak az életben univerzális érték mindenki számára. Éljünk bárhol is a világon.

Ma már nemzetközi szinten is, egyre többen kezdik felismerni azt, amit a Szülők Háza közel 20 éve: nem lehet külön választani a nők, a gyerekek segítését, a családok segítésétől.

Amennyiben csak a nők számára hozunk létre segítő programokat, és nem vesszük figyelembe az őket körülvevő szociális hálót, nem tudunk hatékonyan segítséget nyújtani. Ugyanígy, ha a gyereket segítjük a szülőtől elkülönülten, szintén nem lehetünk olyan sikeresek, mint ha komplexen segítjük az egész családot. A szülőket és a gyerekeket csak egy bizalmon alapuló, szeretet közösség képes igazán hatékonyan támogatni.

A Szülők Háza közel 20 éve töretlen sikere ezen a gondolaton alapul, valamint azon a közel két évtizedes gyakorlati megvalósuláson, amely bebizonyította hazai és nemzetközi szinten is a program fenntarthatóságát. A program egyik fontos eleme a különböző érzelmi fejlesztő foglalkozások, workshoppok, tréningek, családi napok, amelyen egyaránt részt vehetnek szülők és gyerekek is. A program másik fontos eleme a direkt és indirekt szülőtámogatás, amely a Szülők Háza Családi Központokban, a szülőkkel foglalkozó szakembereken keresztül valósul meg. A Szülők Háza pedagógiájának és módszertanának átadása a programban részt vevő szakemberek képzésével történik.

Harmadik eleme a programnak a fenntarthatóság. Olyan szolgáltatások nyújtása, amelyek vagy állami finanszírozással bírnak, vagy piaci alapon értékesíthetőek. A program kiemelt hasznossága miatt vállalatok CSR programjába is beilleszthető, valamint hazai és nemzetközi pályázatok által is finanszírozható.

Az egyik ilyen szolgáltatás a családi/magán bölcsőde, amely a társadalmi hasznosságán túl, a munka és magánélet összehangolása, a nők munkaerőpiaci integrációját is elősegíti.

A Szülők Háza globális know how – ja, lokálisan is adaptálható. Hazai szinten ez az adaptáció megtörtént, hiszen jelenleg is öt Központban, különböző helyszínen, partnerekkel, különböző gazdasági és civil szervezetek együttműködésében fenntarthatóan működik a program.

Nemzetközi adaptációja, egy helyi adottságokat felmérő kutatáson, megvalósíthatósági tanulmányon alapul, amelyet követően megtörténik a lokális adaptáció, cselekvési terv elkészítése, majd képzéseken keresztül, megtörténik a know how átadása a programok átvétele és közös digitális platformok kerülnek kialakítására. Az új partner, nemzetközi szinten egységes arculaton keresztül is bekapcsolódik a hálózatba.

A Szülők Háza Közhasznú Alapítvány, számos projektben vett részt és jelenleg is zajlanak képzések, tréningek, projektek az európai unió több országában, például: Románia, Belgium, Görögország, Ciprus, Szlovákia, Csehország, Olaszország, Németország.

A Szülők Háza Alapítványa a ez ENSZ speciális konzultatív státuszával rendelkezik, így a világ számos országa vett már részt az Alapítvány által New Yorkban rendszeresen szervezett kísérő eseményeken, és ismerkedett meg a programmal.

A Program a Hungarian Summitnak köszönhetően Floridában a UCF Egyetemen is bemutatkozhatott.

Jelenleg zajlik a Program adaptációja Ghánában és Marokkóban is.

Regős Judit a Szülők Háza Közhasznú Alapítvány elnöke Aawatif Hayar marokkói társadalmi felzárkóztatásért és család ügyekért felelős miniszter meghívására érkezett Marokkóba hogy az első „Care Economy” nemzetközi konferencián előadóként részt vegyen. A konferenciára több kontinensről: Afrikából, Ázsiából, Amerikából, Európából magas szintről érkeztek miniszterek és felső vezetők, valamint szakemberek a gazdasági és szociális területekről.  

Elnök asszony az Európai Unió legjobb gyakorlataként is számon tartott Szülők Háza Komplex Családtámogatási programot mutatta be az eseményen. 

Regős Judit évek óta több Marokkóban rendezett szakmai programra kapott már meghívást, több marokkói civil szervezettel működik együtt, valamint többször tárgyalt Aawatif Hayar miniszter asszonnyal a Szülők Háza Program marokkói adaptációjáról is. Aawatif Hayar miniszter asszony a konferencia után munka látogatáson fogadta elnök asszonyt, amelyen megerősítette az adaptációval kapcsolatos szándékát.

A magas szintű esemény a VI. Mohammed Egyetemen került megrendezésre amelynek, szociális innovációval foglalkozó karának vezetője Bouchra Rahmauni nyitotta meg az eseményt. Bouchra Rahmauni asszony nagyon inspirálónak és hasznosnak tartotta, hogy megismerkedhetett a Szülők Háza módszertanával, különös tekintettel annak innovatív, az állam és a civil szektor, valamint a gazdaság szereplőivel történő közös, fenntartható működtetésére.

Az egyeztetésen körvonalazódott az egyetem és a Szülők Háza között egy megállapodás, amelynek keretében, a Regős Judit által kidolgozott Családismeret valamint Szülők Háza pedagógiai és működtetési tréning módszertan az egyetemen oktatásra kerülne.

Bisztricsány Linda a Szülők Háza drámapedagógusa Ghánában foglalkozik a gyerekek és szüleik érzelmi fejlesztésével, az első Szülők Háza Ghána Foglalkoztató Program keretében, amelyben a gyerekek Minimuzsika, zenei foglalkozáson, Miniművész kézműves alkotó programon, valamint Izgő mozgó gyerek tornán vesznek részt.

A program során megismerkednek magyar mondókákkal ölbeli játékokkal, dalokkal és játékokkal, ezzel is kinyitva a ghánai gyerekek és szüleik előtt a világot és bővítve az interkulturális tapasztalataikat.

Szinte hihetetlen számunkra is, hogy a Szülők Háza, nem egészen 20 év alatt egy világszinten is ismert komplex család támogatási modellé vált.